Over coachen met het zenuwstelsel

Coachen met het zenuwstelsel

In een ontregeld zenuwstelsel is het niet mogelijk om te helen, moeilijke emoties te verwerken, balans te vinden tussen vertragen en versnellen, tussen actie en ontspanning.
Het is biologisch niet mogelijk om positieve emoties en gedachten te ervaren en toegang te hebben tot je creatieve mogelijkheden, om nieuwe dingen te leren,  nieuwe vaardigheden te verwerven.
Een ontregeld autonoom zenuwstelsel zorgt voor spanning, vernauwing, verkramping, beperking… op lichamelijk vlak, maar ook op mentaal en psychische vlak.

En nu?

Om tot duurzame verandering te kunnen komen, is het noodzakelijk om ook aan te slag te gaan met deze wetenschappelijk onderbouwde kennis (cfr. Polyvagal theorie – Dr. Porges)

Hoe?

 • Hoe werkt het?
  Psycho-educatie over het autonome zenuwstelsel.
 • Wat herken je hiervan bij jezelf? (Je kind? )
  We vertalen samen de theorie naar jouw lijf, hoofd, hart en situatie.
 • Hoe kan je hiermee aan de slag?
  We maken samen een concreet “plan” wat er voor jouw werkt.
 • Proberen, oefenen, fine-tunen,… integreren in je dagdagelijkse leven.
  Met en zonder de paarden, in de natuur en uitzonderlijk binnen.

Op jouw tempo, met kleine stapjes, met aanmoedigingen en ondersteuning.
Opdrachtjes om thuis te oefenen, want oefening baart kunst.

Verandering is altijd mogelijk!

 • Wanneer deze vaardigheden voldoende verworven zijn:
  • Zijn een aantal problemen mogelijks al opgelost.
  • Heb je terug toegang tot je eigen creatieve mogelijkheden en ontdek je zelf het antwoord op je vraag.
  • Is er een stevige basis (reddingsboei) om dieperliggende, hardnekkige patronen, kwetsuren,… aan te pakken, in eerste instantie tijdens de coaching sessies, gaandeweg vergroot je je levensvaardigheden.

Niets blijft altijd hetzelfde, alles is steeds in verandering.

Elke beweging, hoe klein ook,
Of het een gedachte is, of een klein handgebaar, of een spontane lach,…
Elke beweging is een begin…. Naar een leven dat je jezelf toewenst.

Ik wens je alvast de vreugde van het leven.