Over paardencoaching

Waarom paarden?

Paarden zijn een spiegel voor de mens. Wanneer je met hen in contact treedt, weerspiegelen ze je gedrag, energie en innerlijke toestand. En, dat doen ze zonder filter. Het spiegelbeeld dat het paard je voorhoudt is eerlijk en intuïtief. Het gaat niet over ‘denken’, het gaat over puur ‘zijn’.

Paarden zijn zeer goed in het oppikken van non-verbale signalen en reageren er bijzonder gevoelig op. Paarden zijn altijd vrij van oordeel, sensitief, ondersteunend en reageren alleen op emoties en energie.  Het maakt voor een paard niet uit of je dik, dun, oud of jong bent, welke kleren je draagt, etc. 

Daarnaast is het paard als sociaal dier afhankelijk van de leiders in de groep. Het paard geeft continu feedback op de manier waarop je leiding geeft aan jezelf en/of aan je kinderen, jouw teamleden, … Leiding geven, leiding nemen, grenzen stellen, ruimte nemen zijn o.a. thema’s waarbij paarden, zeer waardevolle co-coaches zijn. 

Kortom, paarden zijn ideale parters in een coachingstraject. Samen met het paard gaan we op zoek naar antwoorden op de vragen waar jij mee worstelt.

Paardencoaching

De kwaliteiten van het paard worden op een professionele wijze in jouw coachingstraject ingezet.  Dit gebeurt aan de hand van oefeningen, in de aanwezigheid van één of meerdere paarden, al dan niet samen met het paard. 

Als coach observeer ik jouw gedrag en dat van het paard en koppel dit bevragend terug naar jou, zonder interpretatie. De aanwezigheid van het paard kan je helpen om uit je “hoofd” te komen en terug te komen bij je “voelen”, om zo het contact met jezelf te (her)vinden. 

Dit kan je helpen om jouw leven te leven, bewust te zijn van belemmerende angsten en overtuigingen, die we als mens allemaal ervaren in de loop van ons leven.  De paarden kunnen je helpen om terug voeling te krijgen met je eigen kracht, om van daaruit die stappen te kunnen zetten die voor jou op dit moment in je leven belangrijk en zinvol zijn.