Over coaching

Coaching is...

…even samen met jou op weg gaanom je te ondersteunen in je ontdekkings- en bewustwordingsproces zodat jouw leven weer volop stroomt”. 

Coaching is geen therapie, coaching vertrekt vanuit je eigen kracht en richt zich op jouw persoonlijke ontwikkeling naar een zinvoller en waardevoller leven in verbinding met jezelf, de mensen rondom je en de context waarbinnen je leeft.